Yükleniyor...

Php unset() fonksiyonu tanımlanmış bir değişkeni, diziyi ve ya dizi elemanını yok etmek, silmek için kullanılır.

Birden fazlasını yok etmek, silmek için kullanılabilir.

<?php 
//unset($degisken)
//unset($degisken1, $degisken2, $degisken3, ...);

$metin = "Merhaba Dünya";
echo $metin; //Burada ekran çıktısı verecektir.

unset($metin);
echo $metin; //Burada hata verir çünkü değişken yok oldu.
?>
<?php 
$metin1 = "Merhaba Dünya 1";
$metin2 = "Merhaba Dünya 2";
echo $metin1; //Burada ekran çıktısı verecektir.
echo $metin2; //Burada ekran çıktısı verecektir.

unset($metin1, $metin2);
echo $metin1; //Burada hata verir çünkü değişken yok oldu.
echo $metin2; //Burada hata verir çünkü değişken yok oldu.
?>

Dizilerdeki kullanımı aşağıdaki gibidir. Hiç bir farkı yoktur.

<?php 
$programlamaDilleri[0] = "PHP";
$programlamaDilleri[1]= "JAVA";
$programlamaDilleri[2]= "JAVASCRİPT";
$programlamaDilleri[3]= "PYTHON";
$programlamaDilleri[4]= "C";
$programlamaDilleri[5] = "DART"; 

var_dump($programlamaDilleri); //Burada ekran çıktısı verecektir.
unset($programlamaDilleri);
var_dump($programlamaDilleri); //Burada hata verir çünkü dizi yok oldu.
?>

Dizinin belirli bir elemanını da yok edebilirsiniz.

<?php 
$programlamaDilleri[0] = "PHP";
$programlamaDilleri[1]= "JAVA";
$programlamaDilleri[2]= "JAVASCRİPT";
$programlamaDilleri[3]= "PYTHON";
$programlamaDilleri[4]= "C";
$programlamaDilleri[5] = "DART"; 

var_dump($programlamaDilleri);
/*Çıktı:
 0 => string 'PHP' (length=3)
 1 => string 'JAVA' (length=4)
 2 => string 'JAVASCRİPT' (length=11)
 3 => string 'PYTHON' (length=6)
 4 => string 'C' (length=1)
 5 => string 'DART' (length=4)
*/
unset($programlamaDilleri[4]); //4. keye ait değeri tamamen yok ettik artık dizide 4. key yok oldu.
var_dump($programlamaDilleri);
/* Çıktı:
 0 => string 'PHP' (length=3)
 1 => string 'JAVA' (length=4)
 2 => string 'JAVASCRİPT' (length=11)
 3 => string 'PYTHON' (length=6)
 5 => string 'DART' (length=4)
*/
?>
Sen Söyle, Biz Araştıralım!