Yükleniyor...

Php kontrol yapısından birisi olan switch case çalışma mantığı olarak if-else ile aynı mantığı kullanır. Kısa ve basit kontroller için if-else yapısı kullanılırken daha komplike ve uzun koşullar için switch case kullanılmaktadır. Tabi bu projenizin yapısına da bağlı. Tamamen tercih meselesi.

<?php 
switch ($degisken){
    case KOSUL_1:
      //eğer KOSUL_1 karşılıyorsa yapılacak işlemler.
    break; //KOSUL_1 karşılandıktan sonra burada switch'den çıkmasını belirtiyoruz.

    case KOSUL_2:
      //eğer KOSUL_2 karşılıyorsa yapılacak işlemler.
    break; //KOSUL_2 karşılandıktan sonra burada switch'den çıkmasını belirtiyoruz.
    .
    .
    .
    default:
      //eğer belirtilen koşullardan hiç biri karşılanmıyorsa yapılacak işlemler.
    break; // default koşuluna girip işlemleri yaptıktan sonra burada switch'den çıkmasını belirtiyoruz.
}
?>
<?php 
$a = 6;
if($a > 6){
  echo "sayı altıdan büyüktür";
}
else if($a < 6){
  echo "sayı altıdan küçüktür";
}
else{
  echo "sayı altıya eşittir";
 //sayı 6 olduğu için else koşulunu karşılayacaktır. Ekran çıktısı => sayı altıya eşittir
}

//BU İF-ELSE İF- ELSE ÖRNEĞİNİN SWİTCH CASE HALİ;
switch ($a){
    case $a > 6:
       echo "sayı altıdan büyüktür";
    break; 

    case $a < 6:
      echo "sayı altıdan küçüktür";
    break; 
    default:
      echo "sayı altıya eşittir";
    break; 
}
?>

<?php 
$a = 5;
$b = 3;
$c = $a + $b;
if($c > 10){
  echo $a . " sayısı ile " . $b . " sayısının toplamı 10 dan büyüktür";
}
else if($c < 10){
  echo $a . " sayısı ile " . $b . " sayısının toplamı 10 dan küçüktür";
 //toplamları 8 olacağı için bu else if koşulunu karşılayacaktır. Ekran çıktısı => 5 sayısı ile 3 sayısının toplamı 10 dan küçüktür
}
else{
  echo $a . " sayısı ile " . $b . " sayısının toplamı 10 na eşittir";
}

//BU İF-ELSE İF- ELSE ÖRNEĞİNİN SWİTCH CASE HALİ;
switch ($c){
    case $c > 10:
       echo $a . " sayısı ile " . $b . " sayısının toplamı 10 dan büyüktür";
    break; 

    case $c < 10:
      echo $a . " sayısı ile " . $b . " sayısının toplamı 10 dan küçüktür";
    break; 
    default:
      echo $a . " sayısı ile " . $b . " sayısının toplamı 10 na eşittir";
    break; 
}
?>

Sen Söyle, Biz Araştıralım!