Yükleniyor...

Php strlen() fonksiyonu bir string ifadenin (bir metnin) karakter olarak uzunluğunu verir. Boşlukları, özel karakterleri, harfleri, rakamları ve noktalama işaretlerini hesabına dahil eder.

En çok şifre uzunluğunuz en az şu kadar olmalı gibi uyarıları vermede kullanılır.

<?php 
$metin = "   Merhaba   Dünya    ";
echo strlen($metin_1); //Çıktı: 23
?>
<?php
$metin = "Denizli'nin horozu, tozu, kızı meşhurdur...";
echo strlen($metin); //Çıktı: 46
?>
Sen Söyle, Biz Araştıralım!