Yükleniyor...

Aritmetik Operatörler

PHP operatörleri diğer dillerdeki ile tamamen aynıdır ve aynı şekilde kullanılır. Zaten bu operatörler dünya üzerinde bir genellik kazanmıştır. Bu yüzden tüm yazılım dillerinde mantık ve kullanım olarak tamamen aynıdır.

Operatör Adı Operatör Şekli
Toplama +
Çıkarma -
Çarpma *
Bölme /
Mod Alma %
<?php 
$a = 10;
$b = 15;
echo $a + $b; // Çıktı: 25
echo $b - $a; // Çıktı: 5
echo $a * 2; //Çıktı: 20
echo $a / 2; //Çıktı: 5;
/*
gördüğünüz gibi direk echo komutuyla işlem sonucunu yazdırabiliriz ve ya aşağıdaki örnekteki gibi sonucu  başka bir değişkene atayıp yazdırabiliriz.
$c = $a + $b;
echo $c;
*/
?>

Mod(%) operatörü bir sayınının başka bir sayı ile bölümünden kalanını verir. Örnek: 10 sayısının 2 ye bölümünden kalan 0 dır, yani burada mod dediğimizde bize 0 sayısını verecektir.

Aşağıdaki örnekte daha iyi anlayabilirsiniz.

<?php
$a = 10;
echo $a % 2; //Çıktı: 0
$a = 5;
echo $a % 2; //Çıktı: 1
echo 10 % 4; //Çıktı: 2 
/*
Gördüğünüz gibi mod(%) bir sayının diğer bir sayıya bölümünden kalanını vermektedir.
10 sayısının 4 modunu aldığımızda; PHP önce 10 sayısını 4 böler ve bölümden kalan kaçsa ekrana onu yazar.
*/
?>

Atama Operatörleri

Değişkenlere değer atamak için kullanılan operatörlerdir. Değişkenlere aritmetik operatörleri kullanarak direk değer atamamızı sağlarlar.

Operatör Adı Operatör Şekli Operatör Kullanımı
Topla ve Ata += $x += 2
Çıkar ve Ata -= $x -= 2
Çarp ve Ata *= $x *= 2
Böl ve Ata /= $x /= 2
Modunu Bul ve Ata %= $x %= 2
Birleştir ve Ata .= $x .= "test"

Topla ve Ata (+=) Operatörü

<?php
$a = 10;
$a += 10; //Çıktı: 20;
//uzun hali
$a = $a + 10; //Çıktı: 20;
?>

Çıkar ve Ata (-=) Operatörü

<?php
$a = 15;
$a -= 5; //Çıktı: 10;
//uzun hali
$a = $a - 5 //Çıktı: 10;
?>

Çarp ve Ata (*=) Operatörü

<?php
$a = 15;
$a *= 2; //Çıktı: 30;
//uzun hali
$a = $a * 2 //Çıktı: 30;
?>

Böl ve Ata (/=) Operatörü

<?php
$a = 20;
$a /= 2; //Çıktı: 10;
//uzun hali
$a = $a / 2 //Çıktı: 20;
?>

Modunu Bul ve Ata(%=) Operatörü

<?php
$a = 10;
$a %= 4; //Çıktı: 2;
//uzun hali
$a = $a % 4 //Çıktı: 2;
?>

Birleştir ve Ata(.=) Operatörü

<?php
$isim = "Php";
$soyadi = "Mutfağı";
$isim = $isim." ".$soyadi; //Çıktı: Php Mutfağı
$isim .=$soyadi; //Çıktı: PhpMutfağı
echo 'Php' . " " . 'Mutfağı'; //Çıktı: Php Mutfağı
echo $isim . ' Mutfağı'; //Çıktı: Php Mutfağı
//Gördüğünüz üzere tek ya da çift tırnak olmasının php için bir önemi yoktur. Her iki türlüde string ifade olarak alır.
?>

Arttırma ve Azaltma Operatörleri

Değişkenlerde hızlı bir şekilde bir sayı azaltmak ve ya bir sayı arttırmak için kullanılan operatörlerdir.

Operatör Adı Operatör Şekli Operatör Kullanımı
Önce Arttır Sonra Yaz ++ ++$a
Önce Yaz Sonra Arttır ++ $a++
Önce Çıkar Sonra Yaz -- --$a
Önce Yaz Sonra Çıkar -- $a--

Arttırma(++) Operatörü

<?php
$a = 5;
$b = 5;
echo ++$a; // Çıktı: 6;
echo $b++; // Çıktı: 5;
/*
Aralarındaki fark eğer ++ işareti değişkenin önündeyse(++$a) önce değişkeni 1 arttırır daha sonra yapmak istediğiniz işlemi yapar.
Eğer ++ işareti değişkenden sonraysa($a++) önce yapmak istediğiniz işlemi yapar daha sonra değişkeni 1 arttırır.
*/
$a = 5;
$b = 5;
echo $a++ * 2; //Çıktı:  10; Önce çarpma işlemini yaptı daha sonra $a değişkenini 1 arttırdı.
echo ++$b * 2; //Çıktı: 12; Önce $b değişkenini 1 arttırdı daha sonra çarptı.
?>

Çıkarma(--) Operatörü

<?php
$a = 5;
$b = 5;
echo --$a; // Çıktı: 4;
echo $b--; // Çıktı: 5;
/*
Aralarındaki fark eğer -- işareti değişkenin önündeyse(--$a) önce değişkenden 1 çıkartır daha sonra yapmak istediğiniz işlemi yapar.
Eğer -- işareti değişkenden sonraysa($a--) önce yapmak istediğiniz işlemi yapar daha sonra değişkenden 1 çıkartır.
*/
$a = 5;
$b = 5;
echo $a-- * 2; //Çıktı:  10; Önce çarpma işlemini yaptı daha sonra $a değişkeninden 1 çıkardı.
echo --$b * 2; //Çıktı: 8; Önce $b değişkeninden 1 çıkardı daha sonra çarptı.
?>
Sen Söyle, Biz Araştıralım!