Yükleniyor...

Php multi checkbox post

Checkboxların name bölümlerini dizi olarak tanımlıyoruz.

<label><input type="checkbox" name="checkboxMulti[]"> Checkbox 1</label>
<label><input type="checkbox" name="checkboxMulti[]"> Checkbox 2</label>
<label><input type="checkbox" name="checkboxMulti[]"> Checkbox 3</label>
<!-- sadece name kısımları aynı fakat sonuna [] ibaresini ekliyoruz. Böylelikle dizi olarak tanımlamış oluyoruz. -->

Post bölümünde ise aşağıdaki gibi alıyoruz.

<?php 
var_dump($_POST); // gelen verileri dizi olarak geldiğini anlayabilmeniz için yazdık.

// Direk dizi olarak geldiği için foreach döngüsü ile yazdırdık.
foreach ($_POST["checkboxMulti"] as $check)
  echo $check . "<br>";
?>

Php multi checkbox post örneği

Örneğin tamamına buradan bakabilirsiniz.

<?php
if ($_POST) {
var_dump($_POST); // gelen verileri dizi olarak geldiğini anlayabilmeniz için yazdık.

// Direk dizi olarak geldiği için foreach döngüsü ile yazdırdık.
foreach ($_POST["checkboxMulti"] as $check)
  echo $check . "<br>";
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <title>Php Multi Checkbox Post Örneği | Php Mutfağı</title>
  <!-- ekran küçüldükçe tarayıcının mobil kodları görmesi için -->
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <!-- ekran küçüldükçe tarayıcının mobil kodları görmesi için -->
  <!-- bootstrap kütüphanesi style için -->
  <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.4.1/css/bootstrap.min.css">
  <!-- bootstrap kütüphanesi style için -->
</head>

<body>
  <br />
  <div style="width: 30%; margin-left:auto; margin-right:auto;">
    <form action="index.php" method="POST">
      <div class="checkbox">
        <label><input type="checkbox" name="checkboxMulti[]"> Checkbox 1</label>
        <!-- sadece name kısımları aynı fakat sonuna [] ibaresini ekliyoruz. Böylelikle dizi olarak tanımlamış oluyoruz. -->
        <br />
        <label><input type="checkbox" name="checkboxMulti[]"> Checkbox 2</label>
        <br />
        <label><input type="checkbox" name="checkboxMulti[]"> Checkbox 3</label>
        <br />
        <label><input type="checkbox" name="checkboxMulti[]"> Checkbox 4</label>
        <br />
        <label><input type="checkbox" name="checkboxMulti[]"> Checkbox 5</label>
      </div>
      <button class="btn btn-primary">GÖNDER</button>
    </form>
  </div>
</body>

</html>
Sen Söyle, Biz Araştıralım!