Yükleniyor...

Php ile ay farkı bulma

Php ile yıl, ay ve gün farkını bulmanın başka bir yöntemi;

<?php
$baslangicTarihi = "2019-05-04";
$bitisTarihi = "2021-07-13";

$sonuc = abs(strtotime($bitisTarihi) - strtotime($baslangicTarihi));
//Sonucu saniye olarak bulduk.

$yil = floor($sonuc / (365 *60 *60 *24));
$ay = floor(($sonuc - $yil * 365 *60 *60 *24) / (30 *60 *60 *24));
$gun = floor(($sonuc - $yil * 365 *60 *60 *24 - $ay *30 *60 *60 *24)/ (60 *60 *24));

printf("%d yıl, %d ay, %d gün\n", $yil, $ay, $gun);
//Çıktı: 2 yıl, 2 ay, 11 gün
?>

Php nin kendi fonksiyonu ile ay farkı bulma

Php nin kendine ait diff() ve new DateTime() fonksiyonları ile de tarih farkını bulabilirsiniz. Ancak bu özelliğin sunucuda aktif olması gerekmektedir. Ama korkmayın %99 'unda aktif oluyor.

<?php
$baslangicTarihi = new DateTime('1996-05-07 16:27:34');
$bitisTarihi = $baslangicTarihi->diff(new DateTime('2021-06-27 24:32:12'));

echo $bitisTarihi->days . ' Toplam Gün Geçmiştir. <br />';

echo $bitisTarihi->y . ' Yıl ';
echo $bitisTarihi->m . ' Ay ';
echo $bitisTarihi->d . ' Gün ';
echo $bitisTarihi->h . ' Saat ';
echo $bitisTarihi->i . ' Dakika ';
echo $bitisTarihi->s . ' Saniye ';
/* Çıktı:
9182 Toplam Gün Geçmiştir.
25 Yıl 1 Ay 20 Gün 8 Saat 4 Dakika 38 Saniye
*/
?>

Unutmayın; bunlar sadece sizlerin daha iyi anlayabilmesi için yazdığımız ve bulduğumuz örneklerdir. Sizler bunları geliştirebilir ve fonksiyon haline getirebilirsiniz.

Sen Söyle, Biz Araştıralım!