Yükleniyor...

if-else isminden de anlaşılacağı gibi, if ve else deyimlerinin bir araya gelmesiyle oluşur. if eğer anlamı taşırken else değilse anlamı taşır.

En çok kullanacağınız denetim yapısıdır. Herhangi bir koşula, şarta bağlı işlemler için kullanılır. Bir koşul veya şart true değeri dönerse if, eğer false değeri dönerse else ifadesi kullanılır. Birden fazla kullanımı mevcuttur.

<?php 
if(kosul ve ya kosullar){
//koşul ve ya koşulları karşılıyorsa yapılacak işlemler.(TRUE)
}
else{
//koşul ve ya koşulları karşılamıyorsa yapılacak işlemler.(FALSE)
}
?>
<?php 
$a = 6;
if($a == 6){
   echo "sayı 6 ya eşittir.";
}
else{
   echo "sayı 6 ya eşit değildir.";
}
?>

Birden fazla koşul ve ya şart tanımlamak isteyebilirsiniz. Böyle durumlarda ise if-else if-else yapısı devreye girmektedir.

<?php 
if(KOSUL_1){
//KOŞUL_1 karşılanıyorsa yapılacak işlemler
}
else if(KOSUL_2){
//KOŞUL_2 karşılanıyorsa yapılacak işlemler
}
else if(KOSUL_3){
//KOŞUL_3 karşılanıyorsa yapılacak işlemler
}
else if(KOSUL_4){
//KOŞUL_4 karşılanıyorsa yapılacak işlemler
}
.
.
.
else{
//hiç bir koşul karşılanmıyorsa yapılacak işlemler.
}
?>
<?php 
$a = 6;
if($a > 6){
   echo "sayı altıdan büyüktür";
}
else if($a < 6){
   echo "sayı altıdan küçüktür";
}
else{
   echo "sayı altıya eşittir";
  //sayı 6 olduğu için else koşulunu karşılayacaktır. Ekran çıktısı => sayı altıya eşittir
}
?>

<?php 
$a = 5;
$b = 3;
$c = $a + $b;
if($c > 10){
   echo $a . " sayısı ile " . $b . " sayısının toplamı 10 dan büyüktür";
}
else if($c < 10){
   echo $a . " sayısı ile " . $b . " sayısının toplamı 10 dan küçüktür";
  //toplamları 8 olacağı için bu else if koşulunu karşılayacaktır. Ekran çıktısı => 5 sayısı ile 3 sayısının toplamı 10 dan küçüktür
}
else{
   echo $a . " sayısı ile " . $b . " sayısının toplamı 10 na eşittir";
}
?>

Sen Söyle, Biz Araştıralım!