Yükleniyor...

Php kullanarak hex bir renk kodunu rgb'ye dönüştürmek mümkündür. Bunun güzelliği ise opacity özelliği de ekleyebiliyor olmanız. Aşağıda oldukça basit bir fonksiyon hazırladık. Bu hex to rgba fonksiyonunu kullanarak işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

<?php
function hexTOrgba($color, $opacity = false)
{
  $defaultColor = 'rgb(0,0,0)';
  if (empty($color)) {
    return $defaultColor;
  }
  if ($color[0] == '#') {
    $color = substr($color, 1);
  }
  if (strlen($color) == 6) {
    $hex = array($color[0] . $color[1], $color[2] . $color[3], $color[4] . $color[5]);
  } elseif (strlen($color) == 3) {
    $hex = array($color[0] . $color[0], $color[1] . $color[1], $color[2] . $color[2]);
  } else {
    return $defaultColor;
  }
  $rgb = array_map('hexdec', $hex);
  if ($opacity) {
    if (abs($opacity) > 1) {
      $opacity = 1.0;
    }
    $output = 'rgba(' . implode(",", $rgb) . ',' . $opacity . ')';
  } else {
    $output = 'rgb(' . implode(",", $rgb) . ')';
  }
  return $output;
}

//KULLANIMI;
//echo hexTOrgba("renkKodunuz", "opacityAlanı");
//Opacity değerleri => 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1,
echo hexTOrgba("#000000", "0.5");
//ÇIKTI: rgba(0,0,0,0.5)
?>

Sen Söyle, Biz Araştıralım!