Yükleniyor

Döngülerin tamamı başlattığımız şarttan koşul şartına kadar devam eder. Sadece yapı ve kullanımları farklıdır. Döngüler çoğunlukla veri listelemek için kullanılır.

PHP For Döngüsü

<?php 
for(başlangıç; koşul; arttır/azalt){
//yapılacak işlemler
}
?>

Aşağıdaki örnekte 1'den 10'na kadar olan sayıları listeleyelim.

<?php 
for($i = 1; $i <= 10; $i++){
 echo $i." ";
}
// veya
for($i = 10; $i >= 1; $i--){
 echo $i." ";
}
?>

Ekrana 5 kere "Merhaba" yazdıralım.

<?php 
for($i = 1; $i <= 5; $i++){
  echo "Merhaba";
  echo "<br />"; //her yazdığımızda bir alt satıra inmesi için yazdık. HTML kodudur.
}
?>

100'e kadar olan çift sayıları ekrana yazdıralım.

<?php 
/*
bir sayının çift olduğu anlamak için 2 ile bölümünden kalanı 0 olması gerekmektedir.
php de bir sayının bölümünden kalanı veren operatör mod(%) operatörüydü. 
bu sayede sayının çiftmi tekmi olduğunu anlıyoruz.
siz bu örneği tek sayılar içinde yapabilirsiniz.
*/
for($i = 1; $i <= 100; $i++){
  if($i % 2 == 0){
   echo $i;
   echo "<br />"; //her yazdığımızda bir alt satıra inmesi için yazdık. HTML kodudur.
  }
}
?>

PHP Foreach Döngüsü

Foreach döngüsü genellikle dizi elemanlarını listelemekte kullanılır.

<?php 
foreach($dizim as $eleman){
 //otomatik olarak dizideki tüm elemanları sırayla eleman değişkenine atar ve bu boşlukta yazar. Dizinin eleman sayısı kadar döner.
}
?>
<?php 
$programlamaDilleri = array("PHP", "JAVA", "JAVASCRİPT", "PYTHON", "C", "DART");
foreach ($programlamaDilleri as $eleman){
 echo $eleman . " <br />"; // <br /> HTML kodudur. Her defasında bir satır alta inmesi için yazıldı.
}
/*
Ekran Çıktısı;
PHP
JAVA
JAVASCRİPT
PYTHON
C
DART
*/
?>

Foreach döngüsünde dizideki elemanın keylerini de öğrenebiliriz.

<?php 
$programlamaDilleri = array("PHP", "JAVA", "JAVASCRİPT", "PYTHON", "C", "DART");
foreach ($programlamaDilleri as $key => $val){
 echo $key . " keyin değeri = " . $val . " <br />"; // <br /> HTML kodudur. Her defasında bir satır alta inmesi için yazıldı.
}
/*
0 keyin değeri = PHP
1 keyin değeri = JAVA
2 keyin değeri = JAVASCRİPT
3 keyin değeri = PYTHON
4 keyin değeri = C
5 keyin değeri = DART
*/
//foreach ile sadece keyleri, sadece key değerlerini ve ya key ve değerlerini listeleyebilirsiniz.
?>

PHP While Döngüsü

While döngüsü for döngüsü ile aynı mantıkta çalışır. Sadece arttırma ve azaltmayı ayrı olarak yaparız.

<?php 
while( KOŞUL) {
 // KOŞUL SAĞLANDIĞI SÜRECE(TRUE) ÇALIŞACAK KOD BLOĞU
}
?>
<?php 
$a = 10;
while($a < 20) {
 echo $a . " sayısı 20 den küçük olduğu sürece bu kısım çalışacaktır.";
 //aslında burada sonsuz bir döngü yaratmış olduk. Çünkü $a değişkeni her zaman 20 den küçük kalacak.
}
?>

Aşağıdaki örnekte 1'den 10'na kadar olan sayıları listeleyelim.

<?php 
$a = 1;
while($a <= 10) {
 echo $a . " ";
 $a++;
}
//Çıktı: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
?>

100'e kadar olan tek sayıları ekrana yazdıralım.

<?php 
/*
bir sayının tek olduğu anlamak için 2 ile bölümünden kalanı 0 olmaması gerekmektedir.
php de bir sayının bölümünden kalanı veren operatör mod(%) operatörüydü. 
bu sayede sayının çiftmi tekmi olduğunu anlıyoruz.
*/
$a = 1;
while($a <= 100) {
 if($a % 2 != 0){
   echo $a;
   echo "<br />"; //her yazdığımızda bir alt satıra inmesi için yazdık. HTML kodudur.
  }
  $a++;
}
?>

PHP Do … While Döngüsü

Do While döngüsü while döngüsü ile aynı mantıkta çalışır. Ancak önce işlemi yapar daha sonra koşul kontrolünü gerçekleştirir.

<?php 
do
{
  //önce 1 kez çalışır daha sonra koşul kontrolü yapar ve koşul sağlandığı sürece tekrar bu aradaki kod bloğu çalışır.
}
while ( KOŞUL);
?>

Aşağıdaki örnekte 1'den 10'na kadar olan sayıların çarpımını yazalım.

<?php 
$carpim =1;
$i =1;
do
{
 $carpim = $i * $carpim;
 $i++;
}
while ($i <= 10);
echo $carpim;
//Çıktı: 3628800
?>

Döngüler İle Dizi Elemanlarını Listeleme

PHP For Döngüsü İle Dizi Listeleme

<?php 
$programlamaDilleri = array("PHP", "JAVA", "JAVASCRİPT", "PYTHON", "C", "DART");
//count() fonksiyonu dizinin eleman sayısını verir.
//dizi eleman sayısı 5 ancak biz $i 0'dan başlattık ve < işareti kullandık. Çünkü dizi keyleri 0 dan başlar.
for ($i = 0; $i < count($programlamaDilleri); $i++){
 echo $programlamaDilleri[$i] . " <br />"; // <br /> HTML kodudur. Her defasında bir satır alta inmesi için yazıldı.
}
/*
Ekran Çıktısı;
PHP
JAVA
JAVASCRİPT
PYTHON
C
DART
*/
?>

PHP While İle Dizi Listeleme

<?php 
$programlamaDilleri = array("PHP", "JAVA", "JAVASCRİPT", "PYTHON", "C", "DART");
$i = 0;
while($i < count($programlamaDilleri)) {
 echo $programlamaDilleri[$i] . " <br />"; // <br /> HTML kodudur. Her defasında bir satır alta inmesi için yazıldı.
 $i++;
}
/*
Ekran Çıktısı;
PHP
JAVA
JAVASCRİPT
PYTHON
C
DART
*/
?>

PHP Do … While İle Dizi Listeleme

<?php 
$programlamaDilleri = array("PHP", "JAVA", "JAVASCRİPT", "PYTHON", "C", "DART");
$i = 0;
do
{
 echo $programlamaDilleri[$i] . " <br />"; // <br /> HTML kodudur. Her defasında bir satır alta inmesi için yazıldı.
 $i++;
}
while ($i < count($programlamaDilleri));
/*
Ekran Çıktısı;
PHP
JAVA
JAVASCRİPT
PYTHON
C
DART
*/
?>

Yorumlar

İlk Yorum Yapan Olmak İster misin?
Sen Söyle, Biz Araştıralım!