Yükleniyor...

Php değişkenlerde diğer dillerde olduğu gibi int, string, double vb. veri tiplerini tanımlama yapmanıza gerek yoktur.

Php'de değişkenler otomatik olarak atadığınız değerin veri tipine bürünür. Aşağıda örnekleri inceleyebilirsiniz.

<?php 
$sayi1 = 10; //int değer olarak atandı.
$sayi2 = 10.50; //double olarak atandı.
$metin = "Lorem İpsum"; //string olarak atandı.
?>

Php'de veri tiplerine dönüştürmede yoktur. Mesela; int bir değeri string yapmak istiyorsanız tırnak içine almanız yeterlidir.

<?php 
$sayi1 = 10; //int değer olarak atandı.
$sayi1 = "10"; //artık string bir değer oldu.
//Şöyle bir güzelliği var $sayi1 değişkenini string bir veri tipine dönüştürsekte değeri rakamsal olduğu için matematiksel işlemlerde kullanabiliriz.
$sayi1 = $sayi1 + 20; //$sayi1 değişkeninin değeri artık 30 oldu ve veri tipi int oldu.

$sayi2 = 10.20; //double değer olarak atandı.
$sayi2 = "10.20"; //artık string bir değer oldu.
$sayi2 = $sayi2 + 20.10; //$sayi2 değişkeninin değeri artık 30.30 oldu ve veri tipi double oldu.
?>

PHP dili tamamen düz mantık bir dildir. Gördüğünüz üzere ne olarak işlem yaparsanız, değişkenlerin veri tipleri otomatik olarak ona uygun şekilde değişir.

Sizin ekstra bir ayar yapmanıza gerek yoktur.

Sen Söyle, Biz Araştıralım!