Yükleniyor...

Php count() fonksiyonu dizinin eleman sayısını verir. Sonucu int olarak döner.

<?php 
//$eleman_sayisi = count($dizi);

$programlamaDilleri[0] = "PHP";
$programlamaDilleri[1]= "JAVA";
$programlamaDilleri[2]= "JAVASCRİPT";
$programlamaDilleri[3]= "PYTHON";
$programlamaDilleri[4]= "C";
$programlamaDilleri[5] = "DART"; 
echo count($programlamaDilleri); //Çıktı: 6
?>

Genelde döngüler ile dizi elemanlarını yazdırabilmek için kullanılır.

<?php 
$programlamaDilleri[0] = "PHP";
$programlamaDilleri[1]= "JAVA";
$programlamaDilleri[2]= "JAVASCRİPT";
$programlamaDilleri[3]= "PYTHON";
$programlamaDilleri[4]= "C";
$programlamaDilleri[5] = "DART"; 

for($i = 0; $i < count($programlamaDilleri); $i++){
  echo $programlamaDilleri[$i] . "<br />";
}
/* Çıktı:
PHP
JAVA
JAVASCRİPT
PYTHON
C
DART
*/
?>
Sen Söyle, Biz Araştıralım!