Yükleniyor...

Php arsort() fonksiyonu tanımlanmış bir dizinin değerlerini Z den A ya ya da rakamsal değerlerler ise büyükten küçüğe doğru sıralar.

Ancak anahtarlarını tutar yeniden anahtar değerleri oluşturmaz.

<?php 
//arsort($dizi)
$programlamaDilleri[1] = "PHP";
$programlamaDilleri[2] = "JAVA";
$programlamaDilleri[3] = "JAVASCRİPT";
$programlamaDilleri[4] = "PYTHON";
$programlamaDilleri[5] = "C";
$programlamaDilleri[6] = "DART";

var_dump($programlamaDilleri); 
/* Sıralanmadan Önce Çıktısı:
array (size=6)
 1 => string 'PHP' (length=3)
 2 => string 'JAVA' (length=4)
 3 => string 'JAVASCRİPT' (length=11)
 4 => string 'PYTHON' (length=6)
 5 => string 'C' (length=1)
 6 => string 'DART' (length=4)
*/
arsort($programlamaDilleri);
var_dump($programlamaDilleri);
/* Sıralandıktan Sonra Çıktısı:
array (size=6)
 4 => string 'PYTHON' (length=6)
 1 => string 'PHP' (length=3)
 3 => string 'JAVASCRİPT' (length=11)
 2 => string 'JAVA' (length=4)
 6 => string 'DART' (length=4)
 5 => string 'C' (length=1)
*/
//Değerleri Z den A ya sıraladı ancak anahtar değerlerine hiç dokunmadı sahip oldukları ile kaldılar.
?>
<?php 
$rakamlar[1] = 10;
$rakamlar[2] = 15;
$rakamlar[3] = 1;
$rakamlar[4] = 3;
$rakamlar[5] = 8;
$rakamlar[6] = 12;

var_dump($rakamlar); 
/* Sıralanmadan Önce Çıktısı:
array (size=6)
 1 => int 10
 2 => int 15
 3 => int 1
 4 => int 3
 5 => int 8
 6 => int 12
*/
arsort($rakamlar);
var_dump($rakamlar);
/* Sıralandıktan Sonra Çıktısı:
array (size=6)
 3 => int 1
 4 => int 3
 5 => int 8
 1 => int 10
 6 => int 12
 2 => int 15
*/
//Değerleri büyükten küçüğe doğru sıraladı ancak anahtar değerlerine hiç dokunmadı sahip oldukları ile kaldılar.
?>
Sen Söyle, Biz Araştıralım!