Yükleniyor...

Php array_push() fonksiyonu tanımlanmış bir diziye yeni değer atamaya yarar ve anahtarını sıradaki neyse otomatik olarak atar.

<?php 
//array_push($dizi, "deger 1", "deger 2", ....)
$programlamaDilleri[0] = "PHP";
$programlamaDilleri[1]= "JAVA";
$programlamaDilleri[2]= "JAVASCRİPT";

var_dump($programlamaDilleri);
/* Çıktı: 
array (size=3)
  0 => string 'PHP' (length=3)
  1 => string 'JAVA' (length=4)
  2 => string 'JAVASCRİPT' (length=11)
*/

$c = "C";
array_push($programlamaDilleri, "PYTHON", $c, "DART"); //Değişken olarak da atayabilirsiniz.
var_dump($programlamaDilleri);
/* Çıktı:
array (size=6)
  1 => string 'PHP' (length=3)
  2 => string 'JAVA' (length=4)
  3 => string 'JAVASCRİPT' (length=11)
  4 => string 'PYTHON' (length=6)
  5 => string 'C' (length=1)
  6 => string 'DART' (length=4)
*/
?>
Sen Söyle, Biz Araştıralım!