Yükleniyor

Php değişkenlerde diğer dillerde olduğu gibi int, string, double vb. veri tiplerini tanımlama yapmanıza gerek yoktur.

Php'de değişkenler otomatik olarak atadığınız değerin veri tipine bürünür. Aşağıda örnekleri inceleyebilirsiniz.

<?php 
$sayi1 = 10; //int değer olarak atandı.
$sayi2 = 10.50 //double olarak atandı.
$metin = "Lorem İpsum"; //string olarak atandı.
?>

Php'de veri tiplerine dönüştürmede yoktur. Mesela; int bir değeri string yapmak istiyorsanız tırnak içine almanız yeterlidir.

<?php 
$sayi1 = 10; //int değer olarak atandı.
$sayi1 = "10"; //artık string bir değer oldu.
//Şöyle bir güzelliği var $sayi1 değişkenini string bir veri tipine dönüştürsekte değeri rakamsal olduğu için matematiksel işlemlerde kullanabiliriz.
$sayi1 = $sayi1 + 20; //$sayi1 değişkeninin değeri artık 30 oldu ve veri tipi int oldu.

$sayi2 = 10.20; //double değer olarak atandı.
$sayi2 = "10.20"; //artık string bir değer oldu.
$sayi2 = $sayi2 + 20.10; //$sayi2 değişkeninin değeri artık 30.30 oldu ve veri tipi double oldu.
?>

PHP dili tamamen düz mantık bir dildir. Gördüğünüz üzere ne olarak işlem yaparsanız, değişkenlerin veri tipleri otomatik olarak ona uygun şekilde değişir.

Sizin ekstra bir ayar yapmanıza gerek yoktur.